de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

Volhoudbaar,  Zuid-Afrikaans voor duurzaam.  Een term die aangeeft dat duurzaamheid ook om mensen gaat.    Mensen die het in een samenleving met duurzame technologie moeten kunnen volhouden. 

De verbinding tussen de technische mogelijkheden en de manier waarop je dat in het leven van de omwonenden, de omgeving,  inpast, organiseert, is het werkterrein van de Volhoudbaarheid.

Deze site is een informatiebron en hulpmiddel bij oordeelsvorming over verschillende aspecten van duurzaamheid.  Een site voor de serieus geïnteresseerde omwonende, de ambtenaar die dit werkveld er bij gekregen heeft, de eigenaar van een windturbine die niet begrijpt waar al het gedoe vandaan komt.

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn:

· betrekken van omwonenden, gemeenschappen in duurzaamheid projecten

· hoe pas je duurzame energie gezamenlijk toe?  Bijvoorbeeld door coöperaties en andere vormen.

· de geluidsoverlast door windturbines en de effecten op de omwonenden

 

Heb je zelf informatie of een mening die je wilt toevoegen, in de blogpagina is ook ruimte voor inbreng van anderen.

Stuur je bijdrage naar info@de-volhoudbaarheid.nl.